Angielski dla przedszkolaków

Witamy na naszej stronie

Podobno jesteśmy tyle razy człowiekiem, ile znamy języków. Stąd też nauka języków obcych jest nie mniej ważna, a może nawet ważniejsza niż posiadana w innych dziedzinach wiedza. Zwłaszcza dzisiaj, w dobie globalizacji, znajomość co najmniej dwóch języków obcych winna stać się normą. Zadaniem naszej placówki jest natomiast zapewnienie możliwości poszerzenia znajomości języka angielskiego. Prowadzimy kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kursy dla

DZIECIOLANDIA - Cambridge Educational Partner to sieć profesjonalnych szkół językowych, a w nich odpowiednio przygotowani nauczyciele, specjalizujący się w nauczaniu dzieci od 2,5 roku życia.W zależności od wieku dzieci oraz wymagań rodziców tworzymy grupy zajęciowe o różnej liczebności. Dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat